Atlanta päivälähtö / Hanko

Sukelluskoulu Aalto järjestää päivälähtöjä Hangon vesille. Lisää tietoja tästä. Nyt vapaita paikkoja vielä 4.10. lähdölle. Tarkista aikaisemmasta linkistä.

Tapahtumassa voi osallistua myös kertauskurssille tai mahdollisesti Specialty kurssien sukelluksille. Sovi näistä Sukelluskoulu Aallon kanssa.

Sukelletaan pimiässä

Osallistutaan Sukelluskoulu Aallon järjestämään yösukellus iltaan.

Mahdollisuus myös osallistua PADI Night diver kurssille jonka sukelluksia tehdään tässä tapahtumassa. Kurssista lisää tästä.

Kurssin lisäksi mahdollisuus osallistua opastetuille sukelluksille, joista tietoa tästä.

tai sitten saa tulla ihan muuten vaan mukaan sekä kuivalle maalle paistelemaan makkaraa  & pinnan alle.
Mahdollisuus testata erilaisia sukellusvaloja mm Nanight, Mares, DivePro, Orca.

PADI Assistant Instructor -kurssi

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

PADI AI Assistant Instructor

Haluatko sukelluskouluttajaksi? Kouluttajana pääset edelleen kasvattamaan omaa osaamistasi ja siirtämään osaamistasi uusille harrastuksesta innostuneille oppilaille.

PADI:n Kouluttajakurssi (PADI Instructor Development Course) on kaksivaiheinen: Ensiksi suoritetaan AI-osuus, josta läpäisseet voivat siirtyä eteenpäin kohti OWSI (Open Water Scuba Instructor). OWSI-osuuden läpäisseet, voivat osallistua kouluttajatutkintotilaisuuteen (Instructor Examination, ”IE”), jossa koko IDC:n aikana opitut taidot näytetään, ja näyttökokeiden perusteella voidaan todeta kandidaatin oleva kypsä opettamaan sukellusta itsenäisesti.

PADI Assistant Instructor -kurssilla opit sukelluskouluttajan perustaidot. Opit PADIn pedagogiafilosofian, opetustekniikat ja modulaarisen ohjailevan opetuksen periaatteet.

Kurssin sisältö:

 • eLearning itseopiskelu
 • PADI-kouluttajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet
 • PADI-standardien ja opetusjärjestelmän käyttö
 • DSD, vapaasukellus ja snorkkeliohjelmat
 • Teoriaopetustapahtuman valmistelu ja toteutus
 • Allasopetustapahtuman valmistelu ja toteutus
 • Avovesiopetustapahtuman valmistelu ja toteutus

Mitä vaaditaan, jotta voi aloittaa IDC:n PADI Assistant Instructor -kurssilla:

 • Vähintään 60 logattua sukellusta lokikirjassa ja vähintään 100 logattua sukellusta, jotta voit osallistua IE:lle.
 • Korkeintaan 24kk vanha EFR tai SPR tms. Ensiapukortti aiheesta Hätäensiapu ja ensihoidon jatkotoimenpiteet.
 • Vähintään 12kk vanha lääkärintodistus, jossa todetaan täysi sukelluskelpoisuus

 

Omat sukellusvarusteet. Lainavarusteista kannattaa kysyä seuran koulutusvastaavalta.

PADI Ice Diver -kurssi

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

PADI Ice Diver kurssi

Kurssi pidetään sää varauksella. Liian kovat pakkaset ja tuuli estää käytännössä kurssin toteutumisen.

Miksi ihmeessä osallistuisin jääsukelluskurssille?

Jääsukellus on ainutlaatuista puuhaa, josta pääsee nauttimaan ainoastaan harvat ja valitut. Jääsukellus on todellinen seikkailu!

Jään alainen maailma on aivan erilainen kuin mikään muu näkemäsi: Jääkanneen alla vesi lepää, pääset katsomaan vedeneläviä talvehtimassa ja koska vesi on paikallaan eikä levät kuki, on näkyvyys poikkeuksellisen hyvä.

Jääkannen ihaileminen alhaalta päin, sekä kuplien puhaltelu jään pintaan on hypnoottista katseltavaa.

Kuka voi osallistua?

Ennakkovaatimuksena 18 -vuoden ikä ja vähintään PADI AOWD (tai muusta koulutusjärjestöstä vastaava luokitus, esim. CMAS P2, SSI Advanced, NAUI jne..)

 

HUOM: edellytämme myös kuivapuvun hallintaa ja riittävästi Suomisukelluskokemusta. Jääsukelluskurssilla harjoittelemme jääsukellukseen liittyviä taitoja, emme sukelluksen tai varusteiden käytön perustaitoja.

Loistavaa! Mitäs tällä kurssilla sitten oppii / tehdään?

Onnistunut jääsukellusretki on tiimityön taidonnäyte. Käymme läpi jääsukellustapahtuman organisointia: mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ja mitä ennakkovalmisteluja turvallinen sukelustapahtuma vaatii.

Käymme läpi mm. sukellustavat, parityöskentelyn, köysityöskentelyn, turvasukeltajan roolin. Talvisen toiminnan ollessa kyseessä paneudumme talven aiheuttamiin erityisvaatimuksiin varusteiden / turvallisuus varusteiden suhteen ja käsittelemme mahdollisia pakkasen aiheuttamia haasteita.

Sukelluksilla otetaan haltuun mm. seuraavat teemat:

Tutustutaan erikoisvarusteisiin, harjoitellaan niiden käyttöä.

Köysityöskentely: turvallinen kiinnitys, varmistaminen ja kommunikointi

Erikoistilanteiden harjoittelu, hätätilanteiden läpikäyminen, turvasukeltajan rooli ja tehtävät.

PADI Adaptive Techniques -kurssi

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

PADI Adaptive Techniques -kurssi

Oletko PADI® ammattilainen ja haluat kehittää osaamistasi yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen työskennellessäsi vammaisten oppilaiden parissa?å

PADI ammattilaisilla on pitkä ja menestyksekäs historia työskentelystä ihmisten kanssa joilla on jonkun asteinen vamma. PADI:n lähtökohta on aina ollut se, että kaikki jotka täyttävät kurssin vaatimukset ovat tervetulleita osallistumaan.

Adaptive Techniques kurssi rakentuu sille pohjalle, laajentamalla PADI ammattilaisen osaamista enemmän yksilöllisten tarpeiden huomiointiin vastatakseen yksittäisen oppilaan erikoistarpeisiin.

PADI kouluttajat, Divemasterit tai PADI Master Freediverit jotka ovat käyneet EFR kurssin kahden vuoden sisällä, voivat osallistua PADI Adaptive kurssille.

Kurssin aikana opit:

 1. Olemaan enemmän tietoinen vammaisen sukeltajan yksilöllisistä tarpeista ja näkökohdista opastaessasi ja opettaessasi heitä sukeltamaan.
 2. Vaihtoehtoisia menetelmiä joita voit soveltaa opettaessasi ja valvoessasi sukeltajia joilla on vamma tai oppimisvaikeuksia suoriutumaan PADI kursseista ja ohjelmista.
 3. Ohjaamaan ja opastamaan oppilaitasi niiden kykyjä vastaavalla tavalla kohti PADI kortitusta, sukelluskokemusta tai kolmannen osapuolen organisaatiota joka tarjoaa rajoitettuja sukellusluokituksia vammaisille.
 4. Lisätekniikoita joilla pystyt motivoimaan ja rohkaisemaan sukellusoppilaasi jolla on fyysinen tai henkinen rajoite, suoriutumaan tehtävästään.

Kurssi koostuu teoriaosuudesta, kahdesta allasosuudesta sekä kahdesta avovesiharjoituksesta. Lisäksi on saatavilla kurssin suppeampi versio PADI Adaptive Support Diver joka on tarkoitettu niille sukeltajille jotka haluava5 oppia kuinka parhaiten voivat olla tukena sukelluskaverille jolla on fyysinen tai henkinen rajoite.

https://youtu.be/ZK3TMoGYnfA

PADI Deep Diver -kurssi

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

Deep kurssi

 

Syvemmälle sukeltaessa paineen vaikutukset elimistöön kasvaa voimakkaasti normaaleihin perussukelluksiin verrattuna.  Sukeltajan täytyy kyetä ratkaisemaan ongelmatilanteita kylmemmässä ja pimeämmässä ympäristössä, ymmärtää runsaamman typpikertymän mahdollisesti aiheuttamaa suoranousuaikojen lyhenemistä ja mahdollisia dekompressiovaatimuksia, osata tunnistaa typpinarkoosin oireet itsellään ja parillaan, sekä omata riittävä kokemus- ja taitotaso, pystyäkseen turvallisesti suorittamaan mielenkiintoisia syviä sukelluksia.

 

PADI Deep Diver

Kurssilla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan suoranoususukelluksia 18 ja 40 metrin välille.

Kurssin sisältö:

Teoria:

 • Syvempien sukellusten suunnittelu ja toteutus
 • Nitrox syvemmillä sukelluksilla
 • Typpinarkoosi
 • Valo ja väri syvemmällä sukelluksella
 • Syvempien sukellusten erikoisvarusteet
 • Syvempien sukellusten riskit ja ongelmanratkaisu

Avovesiharjoitukset:

 • Syvän sukelluksen suunnittelu
 • Syvemmän sukelluksen varusteiden käyttö ja ongelmatilanteiden simulointi
 • Syvempien sukellusten toteutus kouluttajan välittömässä valvonnassa

Osallistuaksesi kurssille sinun tulee olla:

 • 15 vuoden ikäinen
 • AOWD tai vastaava

PADI Sidemount Diver (SM)

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

Sidemount

Sidemount -konfiguraatiolla sinun on erittäin helppo kuljettaa suuri määrä kaasua, ilman suuria ponnisteluja. Säiliöistä jokainen on käytännössä yksittäinen säiliö, eli se on helppo liikuttaa myös pinnalla. Välineet ovat pääsääntöisesti huomattavasti kevyemmät, kuin normaalit järjestelmät. Yksittäiset säiliöt ovat täysin itsenäisiä, mikä lisää turvallisuutta. Järjestelmien vaihtaminen ja venttiilien sulkeminen on nopeaa ja vuotojen havaitseminen on helppoa.

Nosteenhallinta ja trimmin saavuttaminen on monen Sidemountilla sukeltavan mielestä huomattavasti helpompi saavuttaa, kuin normaaleillä selässä pidettävillä säiliöillä. Painopisteen säätäminen sukelluksen aikana on huomattavasti normaalia helpompaa ja oikea trimmi tekee sukeltajasta virtaviivaisemman. Tämän ansiosta kuluu vähemmän kaasua ja tarvittaessa mahtuu myös pienemmistäkin koloista läpi.

Kurssin sisältö:

Kurssin aikana tutustutaan muun muassa seuraaviin asioihin:

Teoria:

 • Sidemount perusperiaatteet
 • Erilaiset varustekokoonpanot
 • Letkut, klipsit, kulmat, tarvikkeet
 • Kaasunhallinta
 • Eristetyn kahdennetun järjestelmän käyttö
 • Sidemount-järjestelmän sukellusten riskit ja ongelmanratkaisu

Käytännön harjoittelu altaassa:

 • Sukellusta edeltävät tarkistukset
 • Sidemount-kokoonponpanoon totuttautiminen
 • Venttiilidrillit
 • Nosteenhallinan ja trimmin harjoittelu
 • Ongelmatilanteet

Avovesiharjoitukset:

 • Sidemount sukellukseen valmistautuminen
 • Sidemount-kokoonpanoon tutustuminen paikallisissa olosuhteissa
 • Ongelmatilanteiden simulointi ja niiden ratkaisu paikallisissa olosuhteissa

PADI Advanced Open Water Diver -kurssi (AOWD)

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

Advanced Open Water Diver (AOWD)

Open Water Diver kurssin jatkoksi sopii sukelluksen jatkokurssi Advance Open Water Diver kurssi. ​
Kurssin pääsyvaatimuksena on 12 vuoden ikä ja tietysti OWD- kurssin suorittaminen. On kuitenkin suositeltavaa, että oppilas on jo kerännyt hieman sukelluskokemusta OWD- kurssin jälkeen, jotta perusasiat ovat kunnossa jolloin keskittyminen uuden oppimiseen on terävimmillään. ​

AOWD- kurssi koostuu viidestä eri osiosta, joista kaksi on pakollista:
– Navigointi (Underwater Navigator)
– Syväsukellus (Deep Diver)(max. 30m). ​
Loput kolme osiota on sovittavissa kouluttajan kanssa.

Vaihtoehtoja on paljon, mutta yleisimmin valittuja osioita ovat:
– Nosteenhallintakurssi (Peak Performace Buoyance)
– Kuivapukukurssi (Dry Suit)
– Rikastetun ilman kurssi (Enriched Air Nitrox diver)
– Etsintä ja nosto- kurssi (Search and recovery Diver) ​

Kurssin suoritettuasi sinulla on luokitus 30 metrin sukelluksiin. ​

AOWD- kurssiin sisältyy kaikki oppimateriaalit, ilmat ja painot.
AOWD- kurssiin ei sisälly muut sukellusvarusteet, eikä varusteiden kuljetukset sukellus kohteisiin.

PADI Rescue Diver -kurssi

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

Rescue Diver

Rescue Diver-kurssilla kasvatat osaamistasi entisestään ja opit huomioimaan sukellusparisi sekä muut ympäröivät sukeltajat ihan eri tavalla kuin ennen. Rescue Diver kurssi opettaa paitsi selviämään ongelma- ja mahdollisista hätätilanteista myös ennen kaikkea ennaltaehkäisemään niitä. Vakavasta aiheesta huolimatta PADI Rescue Diver kurssi on todella antoisa ja sukeltajat pitävätkin kurssia yhtenä PADI:n mielenkiintoisimmista kursseista. Se antaa paljon kokeneillekin sukeltajille ja auttaa huomioimaan ja havainnoimaan kanssasukeltajia aivan uudella tavalla.

Kurssi on kolmipäiväinen ja sen aikana opimme ennakoimaan, ehkäisemään ja välttämään vaaratilanteita. Kurssiin kuuluu teoriaa ja vesitaitoja sekä neljä simuloitua tilanneharjoitusta avovesiolosuhteissa. Kurssilla opit johtamaan muita sukeltajia vaativissa olosuhteissa, etsimään kadonneita sukeltajia ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin havaitessasi ongelmatilanteen tai huomatessasi että sellainen saattaa olla syntymässä.

Kurssin kortituksen ennakkovaatimuksena on 24 kuukauden sisällä käyty ensiapukurssi, AOWD-luokitus ja vähintään 12 vuoden ikä. Voit tarvittaessa suorittaa Rescue Diver-kurssin yhteydessä EFR Emergency First Responder-kurssin, jossa opetetaan yleiset ensiaputaidot, hätäensiapu, haavojen sitominen sekä myös sukellusonnettomuuksiin liittyvää ensiapua. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla käytynä SPR EA 1 ja 2 tai muu vastaavan tasoinen ensiapukoulutus.

PADI Divemaster -kurssi

Kurssit toteutetaan Syvyys Helsingin omien kouluttajien toimesta Dive Finlandin alla, joka hoitaa kortitukset PADI:n suuntaan. Alustavat ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi
Kurssiaikataulut löytyvät myös Dive Finlandin koulutuskalenterista osoitteessa:

https://www.divefinland.fi/koulutuskalenteri

Kurssit maksetaan suoraan Dive Finlandille, Syvyys Helsingin jäsenille omistetun kanavan kautta. Linkki julkaistaan tämän viikon aikana. Kurssit voi maksaa kerralla tai jopa kahden vuoden maksuajalla.
Kursseja ja Syvyys Helsingin koulutuksia koskevat kysymykset voi laittaa osoitteeseen koulutus@syvyyshelsinki.fi.

Dive Master kurssi

Sinulla on jo laajempaa kokemusta sukeltajana ja sinulla on erittäin hyvät tiedot ja taidot sukeltamisesta.

Haluat edelleen kehittää taitojasi ja myös siirtää niitä edelleen muille. Haluat osallistua retkille oppaana, muiden sukeltajien tukena tai olla avustajana sukelluskursseilla. Haluat ehkä pitää taukoa ja työskennellä jossakin kohteessa sukellusoppaana?

PADI Divemaster kurssilla sukellustietosi ja taitosi hiotaan ammattilaistasolle. Opit sukellusammattilaisen hallitsemat ryhmähallinnat  ja opettamisen tekniikat. Avustat kurssitoiminnassa harjoittelijana ja opit olemaan kouluttajan oikeana kätenä vaativissakin olosuhteissa.

Osallistuaksesi kurssille sinulla pitää olla:

 • PADI Advanced Open Water Diver tai vastaava luokitus
 • PADI Rescue Diver tai vastaava luokitus
 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • Vähintään 40 logattua sukellusta (valmistuminen vaatii vähintään 60 sukellusta)
 • Hyvä fyysinen kunto (alle vuoden vanha lääkärintodistus tarvitaan)
 • EFR tai vastaava, esim SPR:n kurssi suoritettu viimeisen 24kk sisällä.


Kurssin sisältö:

PADI Divemaster-ohjelma ei ole pelkkä sukelluskurssi. Koulutus on usein paljon laajempi ja kattavampi, mutta pitää sisällään vähintään seuraavat osat:

Teoriaopiskelu:

 • Kouluttajaan tutustuminen, teoria aiheesta: Sukellusammattilaisen oikeudet, velvollisuudet ja vastuu.
 • PADI Divemaster-ohjelman sisältö ja opintosuunnitelma
 • Itsenäinen opiskelu (PADI Divemaster manual ja Encyclopedia of Recreational Diving)
 • eLearning (valinnainen, erittäin suositeltava)
 • Luokitettujen sukeltajien ohjaaminen
 • Kouluttajan avustaminen oppilaiden kanssa sukelluskursseilla
 • Sukellusteoria (fysiikka, fysiologia, varusteet, dekompressioteoria, tietokoneet, taulukot)
 • PADI Divemaster-johtoiset ohjelmat
 • Riskien hallinta
 • Sukellusalan liiketoiminta
 • Sukellusammattilaisen urakehitys ja -mahdollisuudet
 • PADI DIVEMASTER Teoriakoe

Allasharjoitukset:

 • 400m uinti ilman varusteita
 • 15 minuutin kelluntaharjoite: vedessä pelkällä uimapuvulla ilman apuvälineitä pystyssä kellunta, viimeiset kaksi minuuttia molemmat kädet vedenpinnan yläpuolella
 • 800m uinti kasvot vedessä vain jalkoja käyttäen. Varusteina maski, snorkkeli ja räpylät
 • 100m uupuneen sukeltajan hinaus. Liikkumattoman sukeltajan 100m hinaus tai työntö, molemmilla täydellinen sukellusvarustus
 • Stressitesti: Veden alla yhdestä ilmanlähteestä parihengittäen kaksi kandidaattia tai kandidaatti ja sertifioitu assistantti vaihtavat sukellusvarusteet keskenään
 • Pelastusharjoitus: Etsitään vedestä simuloidun hätätilanteen yhteydessä loukkaantunut sukeltaja ja tuodaan rantaan oikeita menetelmiä käyttäen.
 • Sukellusharjoitusten perustaitojen workshop: Divemaster-kandidaatti demonstroi ja opettelee suorittamaan 24 sukeltajan perustaitoa esimerkillisellä taitotasolla

Käytännön harjoitukset:

 • Sukelluskohteen järjestelyt ja sukellustapahtuman hallinta
 • Kartoitusprojekti
 • Sukellusta edeltävä tiedoksianto / opastus sukeltajille
 • Syväsukellusharjoitus
 • Discover Scuba Diving- sukelluskokeilu
 • Discover Snorkeling- snorklauskokeilu
 • Scuba Review- laitesukelluksen kertauskurssi
 • Discover Local Diving- paikallisiin olosuhteisiin perehdytysohjelma
 • Skin Diver- vapaasukelluskurssi
 • Open Water Diver- oppilaat ja kouluttajan avustaminen allasharjoituksilla
 • Open Water Diver- oppilaat ja kouluttajan avustaminen avovesiharjoituksissa
 • Advanced Open Water Diver- oppilaat ja kouluttajan avustaminen avovesiharjoituksissa
 • Rescue Diver- oppilaat ja kouluttajan avustaminen avovesiharjoituksissa
 • Erikoiskurssi- oppilaat ja kouluttajan avustaminen avovesiharjoituksissa
 • Luokitettujen sukeltajien johtaminen avovesisukelluksella

Kurssilla tarvittavat materiaalit (sisältyy kurssin hintaan):

 • PADI Divemaster Manual
 • Divemaster slates
 • Encyclopedia of Recreational Diving
 • PADI Instructor Manual
 • RDP -taulukko ja eRDPml -laskin

Suositeltavia materiaaleja kurssille:

PADI’s Guide to Teaching
Diving Knowledge Workbook
Scuba Tune-Up Guidebook